Hilti compliance and business ethics

Atitiktis ir verslo etika

Kova su korupcija ir kyšininkavimu

Sąžininga konkurencija, etinė veikla ir teisinė atitiktis – neatskiriama mūsų verslo dalis. Mūsų verslo veiklos pagrindas – sąžiningumas, atsakomybė, nuoseklumas ir skaidrumas bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje.

Tuo pagrįsti mūsų pasitikėjimu pagrįsti santykiai su klientais, tiekėjais ir partneriais.

TARPTAUTINĖ PARTNERYSTĖ KOVOJE SU KORUPCIJA

Mes ne tik dalyvaujame pagrindinėse tarptautinėse kovos su korupcija iniciatyvose, bet ir reikalaujame, kad mūsų įmonė nuosekliai kovotų su korupcija ir kyšininkavimu bei laikytųsi socialinės ir aplinkos atitikties standartų.

  • Partnerystė kovoja su korupcija
    2004 m. mes dalyvavome iniciatyvos Partnerystės kovoje su korupcija Pasaulio ekonomikos forume Davose, Šveicarijoje. Jis surengtas, siekiant visame pasaulyje įdiegti kovos su korupcija priemones statybos srityje. Tai darydami, mes pabrėžiame, kad „Hilti“ aiškiai pripažįsta nulinę kyšininkavimo toleranciją.

  • JTO pasaulinis susitarimas
    2006 m. prisijungėme prie JTO pasaulinio susitarimo, kuris Jungtinių Tautų pasparnėje įpareigoja įmones laikytis socialinės ir aplinkos atitikties standartų.

DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS

Mes reikalaujame, kad visi mūsų darbuotojai visada dirbtų pagal įstatymus ir mūsų verslo principus. Mūsų darbuotojų elgesio kodeksas numato, kaip mes dirbame ir jis yra mūsų verslo pagrindas.

TIEKĖJŲ ELGESIO KODEKSAS

Mes reikalaujame, kad mūsų tiekėjai laikytųsi pagrindinių žmogaus teisių, darbdavių teisių, darbuotojų sveikatos ir saugos bei aplinkos apsaugos reikalavimų. Mes taip pat prašome jų patvirtinti savo ketinimą atsisakyti korupcijos. Šie standartai privalomi net tada, jei taikomi vietos ar tarptautiniai teisės aktai yra ne tokie griežti. Mes atliekame savo tiekėjų auditus, naudodamiesi priežiūros ir audito priemonėmis.

Dalintis