Image alt text (optional)

KARTU ESAME DAR TVARESNI

Ieškome sprendimų geresnei ateičiai kurti

Mus sieja bendras tikslas – siekiame elgtis tvariau. Norime sukurti pasaulį, kuriame statybų pramonės poveikis yra mažiau juntamas – tokį pasaulį, kuris būtų saugesnis ir sveikesnis visiems ir teigiamai veiktų visuomenę.

Mes galime padėti statybų pramonei tapti dar tvaresnei užtikrindami ilgalaikę jos sėkmę ir vadovaudamiesi savo verslo strategijomis, kuriomis atsižvelgiame į sveiką aplinką, žmones ir visuomenę, ekonominius veiksnius.

„HILTI GROUP“ ĮSIPAREIGOJO PRISIDĖTI PRIE SBTI

Schaan (FL), 2023 m. sausio 12 d. 

„Hilti Group“ įsipareigojo prisidėti prie Mokslu pagrįstų tikslų iniciatyvos (SBTI), kuri atitinka Paryžiaus sutarties tikslus. „Hilti“ siekia dar labiau prisidėti prie anglies dioksido taršos mažinimo visoje vertės grandinėje, taip įgyvendindama vieną iš svarbiausių bendrovės strategijos elementų.

„Hilti“ veikla CO2 taršos požiūriu taps neutrali 2023 m.

„Mes neapsiribojame ambicija iki 2023 m. pasiekti neutralumą CO2 taršos atžvilgiu, bet taip pat siekdami nulinės taršos sprendžiame šį klausimą už savo veiklos ribų. Įsipareigodami siekti mokslu pagrįstų tikslų mažinsime taršą visoje vertės grandinėje. Taip paremsime savo klientų tvarumo iniciatyvas ir galėsime prisidėti prie taip reikalingos mūsų pramonės transformacijos“, sakė „Hilti Group“ generalinis direktorius Jahangir Doongaji.

HOLISTINĖ STRATEGIJA – TRYS VIENODAI SVARBŪS RAMSČIAI

Aplinkos apsauga

Mes galime sumažinti savo poveikį aplinkai. Stengiamės iki 2023 m. tapti CO2 neišskiriančia bendrove ir pramonės žiedinės ekonomikos lydere, kad galėtume atsakingiau naudoti išteklius.

Žmonės

Saugesnė ir sveikesnė pramonė naudinga mums visiems. Mums rūpi darbuotojų gerovė, todėl siekiame padėti jums rasti sprendimus, kuriuos naudojant jūsų statybvietėse ir pastatuose prioritetas būtų teikiamas sveikatai ir saugai.

Visuomenė

Įsipareigodami kurti geresnę visuomenę ir nustatydami aukštus etikos standartus statybų pramonei, galime daryti teigiamus pokyčius ne tik vietoje, kurioje gyvename ar dirbame, bet ir už jos ribų.

Image alt text (optional)

MŪSŲ APLINKAI

Mūsų ekologinio pėdsako mažinimas intensyviai išteklius naudojančioje pramonėje

Stengiamės iki 2023 m. tapti CO2 neišskiriančia bendrove. Kaip tai padarysime? 2020 m. savo pastatuose visose pasaulio šalyse, įskaitant ir gamyklas, pradėjome vartoti 100% žaliosios elektros energijos ir stengiamės visą savo transporto priemonių parką pakeisti hibridinėmis arba elektra varomomis transporto priemonėmis.

Šias inovacijas diegiame visoje įrankių ir gaminių vertės grandinėje atsižvelgdami į žiedinės ekonomikos principus.

Mažiname

Mūsų įrankių veiklos nuomos modelis padeda labiau kontroliuoti gaminių gyvavimo ciklą. Mažiname nereikalingų įrankių kiekį optimizuodami jūsų įrankių parką ir užtikrindami, kad niekada nekauptumėte daugiau įrangos nei reikia.

Naudojame pakartotinai

Kai grąžinate mūsų įrankius, mes dovanojame juos neintensyviam naudojimui humanitariniais arba edukaciniais tikslais, arba perdirbame ir atlikdami remontą panaudojame komponentus vietoj naujų atsarginių dalių.

Perdirbame

Įrankiai, kurių negalima panaudoti pakartotinai, yra perdirbami pasitelkiant pasaulinį mūsų patikrintų partnerių tinklą. Iš esmės siekiame dar labiau padidinti perdirbimo mastą, taikyti jį net gamybos proceso metu ir taip užtikrinti, kad atliekos nepatektų į sąvartynus.

Image alt text (optional)

MŪSŲ ŽMONĖMS

Teikiame pirmenybę sveikatai ir saugai - visiems ir visur

Mes siekiame užtikrinti savo darbuotojų sveikatą ir saugą. Norime padėti jums imtis to paties.

Mes ne tik siūlome gaminius ir paslaugas, kurie sukurti didžiausią dėmesį skiriant saugai statybvietėse ir pastatuose, bet ir padedame gerinti saugos standartus dirbdami su mokslinius tyrimus atliekančiomis ir leidimus išduodančiomis įstaigomis. Vengiame naudoti galimai kenksmingas medžiagas, kai tai atlikti yra įmanoma nepakenkiant įrankių našumui, o nauji įrankių sprendimai padeda apsaugoti jūsų komandų narius nuo nuovargio ir sužalojimų.

 

Image alt text (optional)

MŪSŲ VISUOMENEI

Siekdami rasti tvarių sprendimų bendraujame ne tik verslo klausimais

Suprantame, kad aplinka, kurioje dirbame ir gyvename, gali susidurti su visuomeniniais iššūkiais. Dėl šios priežasties skatiname savo darbuotojus dalyvauti savanoriškose veiklose už verslo ribų.

Besivystančiose šalyse ir besiformuojančiose rinkose „Hilti Foundation“ fondas prisideda prie žmonių gyvenimo kokybės gerinimo. Bendradarbiaudami su „Hilti“ prie geresnio pasaulio kūrimo prisidedate ir jūs: 2% savo pelno skiriame fondo veiklai.

Dalintis