Image alt text (optional)

MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAS SIEKTI TVARUMO

Ilgalaikė sėkmė, pagrįsta pagarba aplinkai, žmonių sveikatai ir visuomenei.

Turime bendrą tikslą – veikti tvariau. Norime sukurti pasaulį, kuriame statybų pramonės poveikis būtų mažesnis, kartu užtikrindami ilgalaikę pramonės sėkmę.

Kaip galime padėti paskatinti pokyčius statybų pramonėje? Esame įsipareigoję įgyvendinti mokslu pagrįstų tikslų iniciatyvą (SBTi), kad sumažintume savo anglies dioksido pėdsaką. Taip pat dirbame vadovaudamiesi verslo strategijomis, kuriose šalia ekonominių veiksnių vertinama žmonių ir visuomenės sveikata.

HOLISTINĖ STRATEGIJA – TRYS VIENODAI SVARBŪS RAMSČIAI

Aplinkos apsauga

Galime sumažinti savo poveikį aplinkai. Esame įsipareigoję pagal SBTi prisidėti prie pasaulinės temperatūros kilimo apribojimo iki 1,5°C, kaip numatyta Paryžiaus susitarime.

Žmonės

Saugesnė ir sveikesnė pramonė naudinga mums visiems. Mums rūpi darbuotojų gerovė, todėl siekiame padėti jums rasti sprendimus, kuriuos naudojant jūsų statybvietėse ir pastatuose prioritetas būtų teikiamas sveikatai ir saugai.

Visuomenė

Įsipareigodami kurti geresnę visuomenę ir nustatydami aukštus etikos standartus statybų pramonei, galime daryti teigiamus pokyčius ne tik vietoje, kurioje gyvename ar dirbame, bet ir už jos ribų.

Image alt text (optional)

MŪSŲ APLINKAI

Mūsų ekologinio pėdsako mažinimas intensyviai išteklius naudojančioje pramonėje

Mūsų tikslas – tapti žiedinių ir mažo anglies dioksido pėdsako sprendimų pramonės lyderiu, kad paspartintume jūsų tvarumo iniciatyvas ir padėtume skatinti pokyčius daug išteklių naudojančioje statybų pramonėje. Todėl esame tvirtai įsipareigoję laikytis mokslu pagrįstų tikslų pagal Mokslu pagrįstų tikslų iniciatyvą (SBTi).

Rengiame veiksmų planą, kuriuo siekiame iki 2033 m. gerokai sumažinti anglies dioksido išmetimą visoje savo vertės grandinėje (trumpalaikis tikslas), o iki 2050 m. pasiekti, kad anglies dioksido išmetimas būtų lygus nuliui (ilgalaikis tikslas).

Mūsų cirkuliacijos metodas

Mažiname

Mūsų įrankių parko valdymo modelis padeda mums išplėsti įrankių gyvavimo ciklo kontrolę. Mes mažiname atliekų kiekį optimizuodami jūsų įrankių parką ir užtikrindami, kad niekada neturėsite daugiau įrangos, nei jums reikia.

Naudojame pakartotinai

Kai grąžinate mūsų įrankius, mes dovanojame juos neintensyviam naudojimui humanitariniais arba edukaciniais tikslais, arba perdirbame ir atlikdami remontą panaudojame komponentus vietoj naujų atsarginių dalių.

Perdirbame

Įrankiai, kurių negalima panaudoti pakartotinai, yra perdirbami pasitelkiant pasaulinį mūsų patikrintų partnerių tinklą. Iš esmės siekiame dar labiau padidinti perdirbimo mastą, taikyti jį net gamybos proceso metu ir taip užtikrinti, kad atliekos nepatektų į sąvartynus.

Image alt text (optional)

MŪSŲ ŽMONĖMS

Pirmenybę teikiame sveikatai ir saugai

Mes siekiame užtikrinti savo darbuotojų sveikatą ir saugą. Norime padėti jums imtis to paties.

Mes ne tik siūlome gaminius ir paslaugas, kurie sukurti didžiausią dėmesį skiriant saugai statybvietėse ir pastatuose, bet ir padedame gerinti saugos standartus dirbdami su mokslinius tyrimus atliekančiomis ir leidimus išduodančiomis įstaigomis. Vengiame naudoti galimai kenksmingas medžiagas, kai tai atlikti yra įmanoma nepakenkiant įrankių našumui, o nauji įrankių sprendimai padeda apsaugoti jūsų komandų narius nuo nuovargio ir sužalojimų.

Image alt text (optional)

MŪSŲ VISUOMENEI

Siekdami rasti tvarių sprendimų bendraujame ne tik verslo klausimais

Suprantame, kad aplinka, kurioje dirbame ir gyvename, gali susidurti su visuomeniniais iššūkiais. Dėl šios priežasties skatiname savo darbuotojus dalyvauti savanoriškose veiklose už verslo ribų.

Besivystančiose šalyse ir besiformuojančiose rinkose Hilti Foundation fondas prisideda prie žmonių gyvenimo kokybės gerinimo. Bendradarbiaudami su Hilti prie geresnio pasaulio kūrimo prisidedate ir jūs: 2% savo pelno skiriame fondo veiklai.

Tvarūs statybos sprendimai

Sumažinkite poveikį aplinkai

Norime užtikrinti ilgalaikę sėkmę sau ir jums, mūsų klientams, kartu ieškodami efektyvių energijos sprendimų, kurie padėtų mums tvariai plėtoti verslą. Šie sprendimai apima:

  • ekologiškus statybos produktus, kurie yra išoriškai sertifikuoti kaip atitinkantys aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos standartus;
  • mūsų įrankių parko valdymo naudojimo modelį, kuris padeda užtikrinti, kad turėtumėte tik tuos įrankius, kurių jums reikia, ir taip sumažinti išteklių naudojimą;
  • pakartotinai naudoti įrankius ar įrankių dalis, atitinkančias mūsų aukštus kokybės standartus, arba, jei įmanoma, perdirbti.

Dalintis