PRIVATUMO PAREIŠKIMAS

Hilti paslaugos, svetainės ir programėlės

Hilti yra žinoma ne tik kaip puikios kokybės gaminių gamintoja ir išskirtinį klientų aptarnavimą teikianti įmonė, bet taip pat yra įsipareigojusi saugoti jūsų privatumą internete.

Jūsų privatumas rūpi Hilti, todėl nepaisant to, ar esate naujas, ar ilgametis Hilti naudotojas, atidžiai perskaitykite šį pranešimą ir, jei turite kokių nors klausimų, kreipkitės į mus.

Jei turite klausimų, susijusių su privatumu, nusiskundimų arba klausimų dėl mūsų elektroninių arba skaitmeninių paslaugų, kreipkitės į mūsų Hilti duomenų apsaugos pareigūną užpildydami internetinę formą Rebecca Thery El. paštas: hq-dpo@hilti.com; Tel : 08 44 84 84 85.

Taip pat galite valdyti ir tvarkyti savo informaciją mūsų privatumo skydelyje.

Šiame privatumo pareiškime aprašome, kaip renkame, tvarkome ir naudojame jūsų asmens duomenis, kai jūs lankotės ir (arba) registruojatės mūsų paslaugoms, svetainėms ir programėlėms, bei mūsų siūlomus pasirinkimus, įskaitant prieigą prie informacijos ir jos naujinimą.

Jei nenurodyta kitaip, Hilti AG yra asmens duomenų, surinktų iš naudojamų paslaugų, svetainių ir programėlių, kurioms taikomas šis privatumo pareiškimas, valdytoja.

Mūsų centrinės buveinės adresas:

Hilti AG

Feldkircherstrasse 100,

9494 Šanas (Schaan)

Lichtenšteinas

Datenschutzstelle des Fürstentums Liechtenstein (duomenų apsaugos institucija) yra pagrindinė mus prižiūrinti ir už duomenų apsaugos priežiūrą atsakinga institucija, veikianti Europos Sąjungoje, Europos ekonominėje erdvėje ir Šveicarijoje. Su Datenschutzstelle des Fürstentums Liechtenstein duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti šiuo adresu:

Datenschutzstelle des Fürstentums Liechtenstein

Duomenų apsaugos institucijos vadovas: Dr. Marie-Louise Gächter-Alge

Städtle 38

9490 Vaducas (Vaduz)

Tel. + 423 236 60 90

info.dss@llv.li

Turite teisę pateikti skundą ir vietos priežiūros institucijai: kompetentingą instituciją galite rasti oficialioje ES svetainėje

Šiame privatumo pareiškime vartojamų terminų reikšmės: 

tokios sąvokos kaip „mes“, „mūsų“ ir pan. šiame privatumo pareiškime nurodo anksčiau paminėtas atsakingąsias šalis (toliau taip pat vadinamas Hilti);

tokios sąvokos kaip „jūs“ ir „jūsų“, „savo“ ir t. t. taikomos jums kaip fiziniam asmeniui.

Terminas „asmens duomenys“ šiame privatumo pareiškime reiškia bet kokią informaciją nepriklausomai nuo to, ar tokia informacija buvo jūsų įvesta, surinkta iš jūsų, ar kitaip gauta ir susijusi su identifikuotu arba identifikuojamu fiziniu asmeniu (duomenų subjektu). Identifikuojamas fizinis asmuo – tai asmuo, kurio tapatybė gali būti nustatyta tiesiogiai ar netiesiogiai remiantis identifikatoriumi (mūsų atveju tai vardas, įmonė, Hilti identifikacinis numeris arba kiti techniniai identifikatoriai internete).

Turinys

 1. Kas yra atsakingas už tinkamą jūsų asmens duomenų tvarkymą?
 2. Kada taikomas šis privatumo pareiškimas?
 3. Kokius asmens duomenis renkame, tvarkome ir naudojame?
 4. Kodėl ir su kuo dalijamės asmens duomenimis?
 5. Ar asmens duomenys bus perduoti į užsienį?
 6. Kodėl ir kiek ilgai saugome asmens duomenis?
 7. Kokios galimos privatumo parinktys?
 8. Ką dar galime padaryti, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis?
 9. Slapukų ir panašių technologijų naudojimas
 10. Nuorodos į kitas svetaines
 11. Laikymasis ir bendradarbiavimas su reguliavimo institucijomis
 12. Kaip informuojama apie šio privatumo pareiškimo pasikeitimą?
 13. Kontaktai

1. Kas yra atsakingas už tinkamą jūsų asmens duomenų tvarkymą?

Už asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir naudojimą atsakinga šalis yra Hilti AG, daugeliu atveju paslaugų, svetainių ir programėlių teikėja ir, atsižvelgiant į prašomas paslaugas, apimanti vieną arba daugiau savo filialų.

2. Kada taikomas šis privatumo pareiškimas?

Šis pranešimas taikomas visoms Hilti paslaugoms, svetainėms ir programėlėms, turinčioms nuorodą į šį dokumentą.

Šis privatumo pareiškimas netaikomas kitų įmonių arba asmenų siūlomoms paslaugoms, įskaitant gaminius ar svetaines, kuriose jie gali būti jums rodomi paieškos rezultatuose, svetainėse, kuriose gali būti įtrauktos Hilti paslaugos, arba kitose svetainėse pateiktose nuorodose, susietose su mūsų paslaugomis.

Mūsų privatumo pareiškimas neapima informacijos apie kitų įmonių ir organizacijų, kurios reklamuoja mūsų paslaugas ir kurių svetainėse gali būti naudojami slapukai, puslapio naudotojų sekimo sistemos ir kitos technologijos, bei skelbia atitinkamus skelbimus.

3. Kokius asmens duomenis renkame, tvarkome ir naudojame?

Mūsų surinkti, tvarkomi ir naudojami asmens duomenys, susiję su paslaugomis, interneto svetainėmis ir programėlėmis, apima ne tik informaciją, kurią aktyviai renkame, kai jūs bendradarbiaujate su mumis, bet ir informaciją, jūsų pateikiamą klientų aptarnavimo skyriuje, Hilti parduotuvėse ir mūsų pardavimo komandai.

Duomenys

Žurnalo informacija ir saugojimas vietoje

Įrenginio informacija

Vietos informacija ir unikalūs programėlių numeriai

Mūsų internetinių paslaugų, svetainių ir programėlių NAUDOTOJAS

- naudotojo nuostatos (pvz., pasirinktos kalbos nuostatos);

- automatiniai triktims nustatyti ir šalinti, bei saugumui skirti žurnalų failai (pvz., skirti atremti įsilaužėlių atakas);

- trikčių ataskaitų žurnalas; išskirtiniais atvejais, pavyzdžiui, įvykus trikčiai, klaidoms arba saugumo incidentui, mes arba mūsų įgaliotieji paslaugų teikėjai gali atlikti analizę rankiniu būdu;

- pageidaujant – data ir laikas;

- pavadinimas, URL ir prašomo failo duomenų kiekis;

- pranešimas, nurodantis, kad paieška buvo sėkminga, arba jos nesėkmės priežastis;

- užklausą pateikusio kompiuterio operacinės sistemos tipas ir versija (jeigu perduodama);

- ekrano raiška ir spalvų sodrumas (jei perduodama);

- naudoto naršyklės tipas ir versija (jeigu perduodama);

- naudotos naršyklės kalbos nuostatos ir įdiegti papildiniai (jeigu perduodama);

- slapukai, unikaliai identifikuojantys jūsų naršyklę;

 

- IP adresas, operacinė sistema, naršyklės tipas, naršyklės versija, naršyklės konfigūracija;

- interneto paslaugų teikėjo pavadinimas ir kiti kompiuterio ir ryšio tipai, susiję su informacija, reikalinga identifikuoti jūsų įrenginio, prisijungiančio prie svetainės, tipą, suteikiantį galimybę keistis duomenimis su jūsų įrenginiu ir užtikrinantį patogų paslaugų, svetainių ir programėlių naudojimą;

- svetainės URL ir IP adresas, iš kurios pasiekėte mūsų svetainę arba kuri jus nukreipė į mūsų svetainę, įskaitant datą ir laiką;

- puslapių dalys, kurias aplankėte mūsų svetainėje arba naudodamiesi svetainėje esančiomis nuorodomis, įskaitant datą ir laiką;

kada puslapių dalys buvo lankytos, įskaitant datą, laiką ir kiek laiko buvo praleista programėlės puslapyje;

- visa universalaus ištekliaus adreso (URL) spustelėjimų seka, naudota naršant paslaugose, svetainėse ir programėlėse, įskaitant datą ir laiką;  

- įrenginio įvykių informacija, pavyzdžiui, strigtys, sistemos veikla, techninės įrangos nuostatos, naršyklės tipas, naršyklės kalba, prašymo pateikimo data ir laikas bei perdavimo URL.

 

PRISIJUNGĘS KLIENTAS 

Jei naudojatės HILTI paslaugomis, interneto svetainėmis ir programėlėmis kaip registruotas naudotojas arba klientas, renkame, tvarkome ir naudojame papildomus duomenis (įskaitant asmens duomenis), kaip aprašyta toliau:

-       vardas, pavadinimas ir adresas;

-       asmeninė kontaktinė informacija (telefonas, el. paštas, faksas ir t. t.);

-       prisijungimo vardas ir slaptažodis;

-       Hilti paskyros numeris;

-       paslaugos prašymas ir pateikti užsakymai;

-       pirkimo istorija, įskaitant nebaigtus ir baigtus sandorius;

-       įvesti paieškos terminai;

-       peržiūrėtos arba ieškotos svetainėje paslaugos ir (arba) gaminiai;

-       pirkinių krepšelis ir mokėjimo informacija;

-       naujienlaiškio prenumerata, užsiregistravimas reklamoms, specialių pasiūlymų naudojimas;

-       suteikti sutikimai, leidimai ir pan.;

-       apklausų atsakymai, apžvalgos, reitingai ir kitas teikiamas grįžtamasis ryšys;

-       bet koks iš mūsų paslaugų, svetainės ir programėlės perduotas turinys, įskaitant bet kokią informaciją, pateiktą socialinės bendruomenės svetainėse ar kitaip bendrintą su Hilti ir (arba) kitais naudotojais, taip pat pokalbių žinutės ir pokalbių stenogramos;

-       strigčių ataskaitų žurnalas naudotojo identifikatoriui ir strigties klaidų žurnalui sekti;

-       rankiniu būdu atliekama analizė, skirta mūsų paslaugų, svetainių ir programėlių stabilumui stebėti ir užtikrinti.

 

Taip pat pasiliekame teisę statistikos tikslais žurnalo failus įvertinti anonimiškai. „Anonimiškai“ reiškia, kad asmens arba kliento duomenys yra keičiami, kad individualios informacijos nebūtų galima susieti su asmeniu arba klientu, arba tai galima būtų atlikti tik tam skyrus didelius laiko, lėšų ir darbo išteklius.

 

- informacija apie registruotą naudotoją pateikiama registravimosi metu, pavyzdžiui, vardas ir pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pareigos įmonėje arba skyriuje;

- naudotojo vardas ir slaptažodis, kai esate prisijungę kaip registruotas naudotojas;

- su įrenginiu susijusi informacija (pvz., jūsų techninės įrangos modelis, operacinės sistemos versija, unikalus įrenginio identifikatorius ir mobiliojo ryšio tinklo informacija, įskaitant telefono numerį). Hilti gali susieti jūsų įrenginio identifikatorių arba telefono numerį su jūsų Hilti paskyra.

faktinės vietos nustatymas, taikant skirtingas vietos nustatymo technologijas, įskaitant IP adresą, GPS (kai kuriose paslaugose ir programėlėse – įrašoma išmaniojo telefono ar įrenginio GPS vieta TIK kai naudotojas įrenginį naudoja įrankiui nuskaityti; nuolatos nesekame GPS vietos) ir kitus jutiklius, kurie gali, pavyzdžiui, teikti informaciją apie šalia esančius Hilti prietaisus, belaidžio ryšio prieigos taškus ir mobiliojo ryšio signalų retransliavimo bokštus;

elgsenos duomenys programėlėje – t. y., kokių veiksmų ėmėsi naudotojas, kokius mygtukus spaudė ir t. t. Tai yra veiksmai, kuriuos naudotojas atlieka puslapyje.

Tam tikros paslaugos naudoja unikalų paraiškos numerį. Šis numeris ir informacija apie jūsų įrenginyje įdiegtą programinę įrangą (pvz., operacinės sistemos tipą ir programėlės versijos numerį) siunčiama į Hilti, kai diegiate arba šalinate programėlę arba kai paslauga periodiškai susisiekia su mūsų serveriais, pavyzdžiui, atlikdama automatinį naujinimą.

ĮMONĖS DUOMENYS

- pavadinimas, adresas, skyrius, kontaktiniai duomenys ir kita informacija, susijusi su jūsų atstovaujama įmone ir jūsų pareigomis šioje įmonėje;

- kliento kodas;

- PVM kodas;

- pristatymo adresas;

- darbo el. pašto adresas;

- adresas sąskaitai faktūrai siųsti;

- užsakymo numeris;

- slaptažodis; 

- mokėjimo informacija;

- banko sąskaitos informacija;

- kreditinės kortelės informacija;

- darbo telefono numeris;

- darbo mobiliojo telefono numeris

 

 

- įmonė;

- susisiekimui naudojama kalba; 

- klientų konsultantas ar informacinis centras;

- kliento svarba; 

- organizacijos padalinys;

- dalyvavimas kampanijose ir renginiuose;

- pašto kodas;

- gaminio istorija;

- regionas;

- grąžinimai;

- užsakymo numeris.  

 

 

4. Kodėl ir su kuo dalijamės asmens duomenimis?

Neparduodame, nekeičiame ir neišnuomojame jūsų asmens duomenų.

Šiame privatumo pareiškime paminėtais tikslais atskleidžiame, perduodame arba kitaip bendriname jūsų asmens duomenis su kitomis Hilti įmonių grupės bendrovėmis, kaip aprašyta toliau arba jeigu buvo duotas jūsų sutikimas konkrečiame kontekste (pvz., jei jūs sutinkate su kitų rūšių duomenų perdavimu, susijusiu su konkrečia paslauga). Bendrindami asmens duomenis griežtai laikomės galiojančių įstatymų.

Neteikiame asmens informacijos ne Hilti įmonėms, organizacijoms ir asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

Sutikimas: teiksime asmens informaciją ne Hilti įmonėms, organizacijoms ar asmenims, jei turėsime jūsų sutikimą. Tam, kad galėtume teikti bet kokią asmens informaciją, turime gauti sutikimą.

Duomenų tvarkymas ne įmonėje: teikiame asmens informaciją savo trečiųjų šalių paslaugų teikėjams atitinkamomis sąlygomis, reikalingomis duomenų tvarkymo tikslais, kad paslaugų teikėjai atliktų konkrečias užduotis vadovaudamiesi mūsų instrukcijomis. Bet kuris trečiųjų šalių paslaugų teikėjas gali prieiti tik prie asmens duomenų, reikalingų atlikti konkrečias užduotis, ir gali atlikti tik tas užduotis. Siekiame užtikrinti, kad trečiosios šalies paslaugų teikėjas žinotų šias pareigas ir jų laikytųsi. Taip pat užtikriname, kad bet kurios trečiosios šalies paslaugų teikėjas jūsų asmens duomenis saugotų ne trumpiau nei to reikalauja taikomi duomenų apsaugos teisės aktai, taikytų reikiamas technines ir organizacines saugumo priemones remdamasis mūsų instrukcijomis, laikydamasis mūsų privatumo pareiškimo bei naudotųsi atitinkamomis konfidencialumo ir saugumo priemonėmis.

Third party service providers:

Name and address

Transfer permitted by

Country

Activity

FortyOne-Degrees Ltd.

Standard Contractual Clauses approved by the European Commission 

UK 

webpage development and related maintenance activities  

ELIC

Standard Contractual Clauses approved by the European Commission 

Germany 

 

webpage development and related maintenance activities 

Office365

Standard Contractual Clauses approved by the European Commission 

Ireland 

  

Webpage related workplace activities 

Adobe Campaign Manager

Standard Contractual Clauses approved by the European Commission 

Ireland 

 

Webpage configuration and parameterization  

AWS – Amazon Web Services

Standard Contractual Clauses approved by the European Commission 

Ireland, Germany 

Hosting center 

123ContactForm 

Software Business Incubator, Str Republicii nr 9, 5th floor,300159, Timisoara, Romania 

Standard Contractual Clauses approved by the European Commission 

Germany 

Webpage related form creator  

Delego

Standard Contractual Clauses approved by the European Commission 

Ireland 

credit card information processing and transfer the information to the payment providers 

 

Teisinės priežastys: be apribojimų, tai apima atvejus, kai mūsų reikalaujama pateikti asmens duomenis pagal įstatymą arba privalomą teismų tvarką, teisėsaugos institucijoms arba priežiūros institucijoms. Jeigu tokiais atvejais nusprendžiame atskleisti asmens duomenis, mes taip pat svarstysime būdus, mažinančius atskleidžiamos informacijos apimtį, pavyzdžiui, redaguodami pateikiamą informaciją. 

5.  Ar asmens duomenys bus perduoti į užsienį?

Hilti duomenų saugojimo vietos yra parenkamos taip, kad veiktų efektyviai, būtų pagerintas našumas ir sukurtas dubliavimas, skirtas apsaugoti duomenis įvykus sutrikimui arba kitoms problemoms. Turime imtis priemonių užtikrinti, kad remiantis šiuo privatumo pareiškimu surinkti duomenys būtų pagal jį tvarkomi ir taip pat būtų vadovaujamasi įstatymais, galiojančiais duomenų saugojimo vietoje.

Hilti laikosi politikos tvarkyti jūsų asmens duomenis tik tose šalyse, kuriose taikomi duomenų apsaugos įstatymai numato tokio pat lygio duomenų apsaugą kaip ir ES / EAA arba Šveicarijoje, arba kurios teikia tokio paties lygio apsaugą esant atitinkamam Europos Komisijos sprendimui.

6.  Kodėl ir kiek ilgai saugome asmens duomenis?

Kiek tai yra įmanoma techniškai, Hilti siekia, kad visos Hilti paslaugos, svetainės ir programėlės saugotų asmens duomenis ne ilgiau nei yra reikalinga šiame pareiškime aprašytiems tikslams pasiekti ir (arba) vadovaudamasi taikomų įstatymų reikalavimais arba leidimais. 

Toliau esančioje lentelėje pateikiama Hilti paslaugų, svetainių ir programėlių duomenų tvarkymo apžvalga, susijusi su duomenų rinkimu, jų tipu, teisiniu pagrindimu ir taikomais duomenų saugojimo laikotarpiais.

Duomenų tvarkymo tikslai

Asmens duomenų tipas ir informacija apie naudojamus slapukus (jeigu taikoma)

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindimas

Saugojimo laikotarpis

Teikti, išlaikyti, saugoti ir gerinti mūsų paslaugas, svetaines ir programėles, kurti naujas ir saugoti Hilti bei mūsų klientus

·          Prisijungimo vardas ir slaptažodis (saugomas užkoduotas);

·          naudotojo profilio informacija (pvz., vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas, adresas);

·          naudotojo nuostatos (pvz., pasirinktos kalbos nuostatos);

·          IP adresas, operacinė sistema, naršyklės tipas, naršyklės versija, naršyklės konfigūracija, interneto paslaugų teikėjo pavadinimas ir kiti kompiuterio bei ryšio tipai, susiję su informacija, reikalinga identifikuoti jūsų įrenginio, prisijungiančio prie paslaugų, svetainės ir programėlės, tipą, suteikiantį galimybę keistis duomenimis su jūsų įrenginiu bei užtikrinantį patogų paslaugų, svetainių ir programėlių naudojimą;

·          jei naudojatės mobiliąja paslaugų, svetainės ir programėlės versija: informacija apie jūsų mobiliojo įrenginio operacinę sistemą, paslaugas, svetainę ir programėlės versiją, interneto paslaugų teikėjo pavadinimą ir kitų tipų įrenginius bei ryšius, susijusius su informacija, reikalinga gerinti mobiliąsias paslaugas, svetaines ir programėles, jungtis prie mūsų serverių, įgalinant ir palengvinant sinchronizavimo paslaugas ir mobiliųjų programėlių palaikymą;

·          svetainės URL ir IP adresas, iš kurios pasiekėte mūsų svetainę arba kuri jus nukreipė į mūsų paslaugas, svetaines ir programėles, įskaitant datą ir laiką;

·          aplankytų puslapių dalys ir naudotos paslaugų, svetainių ir programėlių funkcijos bei paslaugose, svetainėse ir programėlėse naudotos nuorodos, įskaitant datą ir laiką;

·          visa universalaus ištekliaus adreso (URL) spustelėjimų seka, naudota naršant paslaugose, svetainėse ir programėlėse, įskaitant datą ir laiką;

·          įvesti paieškos terminai;

Teisėti interesai (6 (1) (f) GDPR str.) / reikalinga vykdant sutartį (6 (1) (b) GDPR str.)

36 mėnesiai

Siekiant palengvinti ir tvarkyti gaminius bei paslaugų užsakymus, pateiktus svetainėse ir programose.

·          įmonės bankas ir apskaitos įrašai;

·          prisijungimo vardas ir slaptažodis;

·          Hilti paskyros numeris;

·          paslaugos prašymas ir pateikti užsakymai;

·          pirkimo istorija, įskaitant nebaigtus ir baigtus sandorius;

·          įvesti paieškos terminai;

·          peržiūrėtos arba ieškotos svetainėje paslaugos ir (arba) gaminiai;

·          pirkinių krepšelis ir mokėjimo informacija;

·          naujienlaiškio prenumerata, užsiregistravimas reklamoms, specialių pasiūlymų naudojimas;

·          suteikti sutikimai, leidimai ir pan.;

·          apklausų atsakymai, apžvalgos, reitingai ir kitas teikiamas grįžtamasis ryšys;

·          bet koks iš mūsų paslaugų, svetainės ir programėlės perduotas turinys, įskaitant bet kokią informaciją, pateiktą socialinės bendruomenės svetainėse ar kitaip bendrintą su Hilti ir (arba) kitais naudotojais, taip pat pokalbių žinutės ir pokalbių stenogramos;

Reikalinga vykdant sutartį (6 (1) (b) GDPR str.)

10 metų pasibaigus sutarčiai

Jei taikoma, skirta sudaryti, vykdyti arba nutraukti sutartis, susijusias su jūsų naudojimusi mūsų paslaugomis, svetainėmis ir programėlėmis, pavyzdžiui, užsakymus pateikiant per Hilti Online Shop; arba paslaugų sutartis, pvz., naudojantis On!Track programėle.

Asmens duomenys, esantys sutartyse, bendravimo dokumentuose ir verslo laiškuose;

reikalinga vykdant sutartį (6 (1) (b) GDPR str.)

Kol yra galiojanti paskyra, vėliau dar 6 metus nutraukus sutartį 

Siekiant atsakyti į jūsų klausimus ir atsiliepimus į prašymus, kuriuos pateikėte norėdami gauti techninę paramą ar kitas klientų aptarnavimo paslaugas bei kai yra naudojamos pokalbių programos bendrauti su klientais.

·          Vardas ir el. pašto adresas;

·          informacija apie naudotą įrenginį (naršyklės tipas, IP adresas ir Java versija);

·          pokalbių data ir laikas;

·          bet kokių pokalbių, įvykusių naudojantis pokalbių programomis (pokalbių protokolas), turinys;

·          Hilti paskyros numeris;

·          Hilti identifikatorius;

Sutikimas (6 (1) (a) GDPR str. arba

teisėti interesai (6 (1) (f) GDPR str.):

Kad būtų galima atsakyti į atitinkamą interneto svetainės naudotojo užklausą, kurios kitu atveju negalima įvykdyti, būtina tvarkyti asmens duomenis. Todėl, atsižvelgiant į teisėtus interesus, tvarkymas yra pateisinamas.

Šešis mėnesius (kokybės kontrolės ir įrodymų tikslais)

Siekiant mūsų svetainės naudojimą padaryti patogesnį ir geriau pažinti mūsų svetainės lankytojų ir mūsų programėlių bei programinės įrangos naudotojų elgseną, remiamasi pseudonimais ir keliais įrenginiais, kad reklamos ir rinkos tyrimų tikslais būtų galima pritaikyti svetainės turinį pagal asmenines nuostatas.

Analizei ir klientų tyrimams, įskaitant bendruosius rinkos tyrimus arba savo klientų poreikių ir nuomonės konkrečiais klausimais stebėjimą, pardavimui skatinti ir srautų struktūrai kurti bei reklamos efektyvumo analizei remtis anoniminiais (pvz., kaupiant duomenis) arba asmens (jei teisiškai leistina) duomenimis.

·          Prisijungimo vardas ir slaptažodis (saugomas užkoduotas);

·          naudotojo profilio informacija (pvz., vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas, adresas);

·          naudotojo nuostatos (pvz., pasirinktos kalbos nuostatos);

·          IP adresas, operacinė sistema, naršyklės tipas, naršyklės versija, naršyklės konfigūracija, interneto paslaugų teikėjo pavadinimas ir kiti kompiuterio bei ryšio tipai, susiję su informacija, reikalinga identifikuoti jūsų įrenginio, prisijungiančio prie paslaugų, svetainės ir programėlės, tipą, suteikiantį galimybę keistis duomenimis su jūsų įrenginiu bei užtikrinantį patogų paslaugų, svetainių ir programėlių naudojimą;

·          jei naudojatės mobiliąja paslaugų, svetainės ir programėlės versija: informacija apie jūsų mobiliojo įrenginio operacinę sistemą, paslaugas, svetainę ir programėlės versiją, interneto paslaugų teikėjo pavadinimą ir kitų tipų įrenginius bei ryšius, susijusius su informacija, reikalinga gerinti mobiliąsias paslaugas, svetaines ir programėles, jungtis prie mūsų serverių, įgalinant ir palengvinant sinchronizavimo paslaugas ir mobiliųjų programėlių palaikymą;

·          svetainės URL ir IP adresas, iš kurios pasiekėte mūsų svetainę arba kuri jus nukreipė į mūsų paslaugas, svetaines ir programėles, įskaitant datą ir laiką;

·          aplankytų puslapių dalys ir naudotos paslaugų, svetainių ir programėlių funkcijos bei paslaugose, svetainėse ir programėlėse naudotos nuorodos, įskaitant datą ir laiką;

·          visa universalaus ištekliaus adreso (URL) spustelėjimų seka, naudota naršant paslaugose, svetainėse ir programėlėse, įskaitant datą ir laiką;

·          įvesti paieškos terminai;

Sutikimas (6 (1) (a) GDPR str.)

36 mėnesiai

Kad jūs galėtumėte naudotis mūsų paslaugomis, svetainėmis ir programėlėmis kaip registruotas naudotojas.

·          vardas, pavadinimas ir adresas;

·          asmeninė kontaktinė informacija (telefonas, el. paštas, faksas ir t. t.);

·          prisijungimo vardas ir slaptažodis;

·          Hilti paskyros numeris;

·          paslaugos prašymas ir pateikti užsakymai;

·          pirkimo istorija, įskaitant nebaigtus ir baigtus sandorius;

·          įvesti paieškos terminai;

·          peržiūrėtos arba ieškotos svetainėje paslaugos ir (arba) gaminiai;

·          pirkinių krepšelis ir mokėjimo informacija;

·          naujienlaiškio prenumerata, užsiregistravimas reklamoms, specialių pasiūlymų naudojimas;

·          suteikti sutikimai, leidimai ir pan.;

·          apklausų atsakymai, apžvalgos, reitingai ir kitas teikiamas grįžtamasis ryšys;

Sutikimas (6 (1) (a) GDPR str.)

Kol yra galiojanti paskyra, vėliau dar 7 metus nutraukus sutartį

Siekiant išvengti piktnaudžiavimo ar neteisėto naudojimosi mūsų paslaugomis, svetainėmis ir programėlėmis. Laikytis teisinių įsipareigojimų, spręsti ginčus ir vykdyti mūsų sutartis.  

·          vardas, pavadinimas ir adresas;

·          asmeninė kontaktinė informacija (telefonas, el. paštas, faksas ir t. t.);

·          pavadinimas, adresas, skyrius, kontaktiniai duomenys ir kita informacija, susijusi su jūsų atstovaujama įmone (jeigu yra) ir jūsų pareigomis šioje įmonėje;

·          Hilti paskyros numeris;

·          PVM kodas;

·          paslaugos prašymas ir pateikti užsakymai;

·          pirkimo istorija, įskaitant nebaigtus ir baigtus sandorius;

·          naudotojo profilio informacija;

·          pirkinių krepšelio ir mokėjimo informacija;

·          informacija apie iš svetainės parsisiųstą programinę įrangą;

 

·          automatiniai triktims nustatyti ir šalinti bei saugumui skirti žurnalų failai (pvz., skirti atremti įsilaužėlių atakas);

·          strigčių ataskaitų žurnalas ir išskirtiniais atvejais, pavyzdžiui, įvykus trikčiai, atsiradus klaidoms arba įvykus saugumo incidentui, mes arba mūsų įgaliotieji paslaugų teikėjai gali atlikti analizę rankiniu būdu;

·          pageidaujant data ir laikas;

·          pavadinimas, URL ir prašomo failo duomenų kiekis;

·          pranešimas, nurodantis, kad paieška buvo sėkminga, arba jos nesėkmės priežastis;

·          prašančiojo kompiuterio operacinės sistemos tipas ir versija (jeigu perduodama);

·          ekrano raiška ir spalvų sodrumas (jei perduodama);

·          naudoto naršyklės tipas ir versija (jeigu perduodama);

·          naudotos naršyklės kalbos nuostatos ir įdiegti papildiniai (jeigu perduodama);

·          slapukai, unikaliai identifikuojantys jūsų naršyklę.

Teisėti interesai (6 (1) (f) GDPR str.) / IT saugumo priemonės ir teisinių įsipareigojimų laikymasis (6 (1) (c) GDPR str.)

Žurnalų failai yra šalinami po 90 dienų

Tam tikrų pasiūlymų, gaminių arba paslaugų tinkamumo jums vertinimas.

•               vardas, pavadinimas ir adresas;

•               asmeninė kontaktinė informacija (telefonas, el. paštas, faksas ir t. t.);

•               pavadinimas, adresas, skyrius, kontaktiniai duomenys ir kita informacija, susijusi su jūsų atstovaujama įmone (jeigu yra) ir jūsų pareigomis šioje įmonėje;

•               Hilti paskyros numeris;

•               PVM kodas;

•               paslaugos prašymas ir užsakymų pateikimas;

•               pirkimo istorija, įskaitant nebaigtus ir baigtus sandorius;

•               naudotojo profilio informacija;

•               privataus arba profesionalaus naudotojo patvirtinimas;

•               naujienlaiškio prenumerata, užsiregistravimas reklamoms, specialių pasiūlymų naudojimas;

Sutikimas (6 (1) (a) GDPR str.)

90 dienų

Susisiekti su jumis kitais klausimais (pvz., priminimų, techninių pranešimų, naujinių, saugos įspėjimų, palaikymo ir administracinių pranešimų arba paslaugų biuletenių siuntimas).

·          El. pašto adresas;

·          šalis;

·          kalba;

·          paskutinio kontakto data;

·          mobiliojo telefono numeris;

·          Hilti identifikatorius

Sutikimas (6 (1) (a) GDPR str. arba

teisėti interesai (6 (1) (f) GDPR str.):

Būtinas asmens duomenų tvarkymas, kad būtų galima naudotis mūsų paslaugomis, svetainėmis ir programėlėmis. Priešingu atveju nėra galimybės veiksmams atlikti. Todėl, atsižvelgiant į teisėtus interesus, tvarkymas yra pateisinamas.

 

Jums teikti informaciją apie produktus ir paslaugas, kurios gali būti jums įdomios. Informacija pateikiama įprastu paštu, el. paštu, telefonu, faksu, naujienlaiškiu, tekstine / SMS žinute, MMS žinute, įskaitant reguliariai siunčiamą reklaminę medžiagą apie gaminius, paslaugas ir reklamas, kurias Hilti specialiai skiria jums (tiesioginis pardavimas).

Apklausų, konkursų, prizų traukimo arba kitų veiklų ar įvykių, kuriose jūs savanoriškai dalyvaujate, administravimas.

 

·          El. pašto adresas;

·          šalis;

·          kalba;

·          sutikimo būsena su data;

·          paskutinio kontakto data;

·          mobiliojo telefono numeris;

·          Hilti identifikatorius

Sutikimas (6 (1) (a) GDPR str.)

3 metai po paskutinio bendravimo tiesioginės rinkodaros tikslais

 

12 mėnesių pasibaigus apklausai 

 

Prieš pradėdami rinkti, tvarkyti ir naudoti jūsų asmens duomenis anksčiau išvardytais tikslais, sieksime gauti jūsų sutikimą, jeigu jis yra teisiškai reikalaujamas. Taip pat norėdami naudoti jūsų asmens duomenis nauju arba kitu tikslu, jus įspėsime ir duomenis naudosime kitu tikslu tik jeigu to būtinai reikia arba tai leidžia taikomi įstatymai, arba jei gavome jūsų sutikimą.

Bet kokia prieiga prie jūsų asmens duomenų Hilti gali naudotis tik tie asmenys, kurie turi juos žinoti, kad galėtų atlikti savo darbo pareigas. Dėl pirmiau minėtų tikslų tik ribotas asmenų skaičius Hilti įmonėje (pvz., pardavimo, aptarnavimo, teisės, finansų, IT ir apskaitos skyriuose dirbantys asmenys bei tam tikri vadovai, kuriems priskirta atsakomybė) gaus prieigą prie jūsų asmens duomenų.

Kai kreipiatės į Hilti, išsaugome bendravimo įrašus, kad padėtume išspręsti bet kokias problemas, su kuriomis galite susidurti. Galime naudoti jūsų pateiktą el. pašto adresą arba telefono numerį, kad jus informuotume apie savo paslaugas, pvz., pranešti apie būsimus pakeitimus arba patobulinimus.

Priklausomai nuo jūsų nuostatų, jūsų veikla kitose Hilti svetainėse ir programėlėse gali būti susieta su jūsų asmens informacija, siekiant pagerinti Hilti teikiamas paslaugas ir reklamas.

7. Kokios galimos privatumo parinktys?

Jūsų pasitikėjimas mūsų paslaugomis, svetainėmis ir programėlėmis padeda jas tobulinti, kad galėtumėte jomis naudotis dar patogiau. Saugome privatumą ir leidžiame jums kontroliuoti savo nuostatas.

Siekiame apsaugoti savo paslaugas, svetaines ir programėles, kad informacija būtų apsaugota nuo atsitiktinio arba kenkėjiško sunaikinimo. Todėl kai pašalinate informaciją iš mūsų paslaugų, svetainių ir programėlių, galime pašalinti likusias kopijas iš savo atsarginių sistemų tik praėjus įstatymuose nustatytam laikui (žr. 6 p.).

1.     Galite nustatyti savo rinkodaros nuostatas bet kuriuo metu naudodamiesi Hilti privatumo skydeliu arba kreipęsi į klientų aptarnavimo tarnybą.  Šią informaciją kartu su jūsų paskyra arba Hilti identifikatoriumi saugosime ir taikysime, kai naudositės Hilti paslaugomis, svetainėmis ir programėlėmis ir kai bendrausime su jumis el. paštu.

Pasirašydami sutikimą dėl Hilti siūlomos rinkodaros informacijos teikimo, jūs sutinkate, kad duomenys, kuriuos pateikėte pasirašymo metu (pvz., el. pašto adresas), gali būti renkami, tvarkomi ir naudojami Hiltireguliariam elektroniniam bendravimui, pateikiant su informacija, gaminiais ir paslaugomis susijusią informaciją, pvz., naujienas apie naujus Hilti gaminius arba paslaugas, arba apie Hilti rinkodaros kampanijas (pvz., konkursus, nuolaidas, akcijas), apie pasikeitimus įmonės viduje ar jūsų kvietimui dalyvauti klientų apklausose (pvz., apie klientų pasitenkinimą arba klientų reikalavimus).

Mūsų verslas verslui (B2B) sistemoje galite bet kuriuo metu atsisakyti savo telefono numerio naudojimo susisiekę su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi - Lietuva@hilti.com ar jums paskirtu pardavėju.

2.     Galite peržiūrėti ir redaguoti savo Hilti paslaugų, svetainių ir programėlių slapukus ir panašias technologijas, naudodamiesi mūsų slapukų nustatymo skydeliu. Dėl papildomos informacijos žiūrėkite 9 punktą

3.     Galite bet kuriuo metu pakeisti ir pakoreguoti savo el. pašto adreso arba mobiliojo telefono numerio nuostatas savo Hilti paskyroje. Galite pasiekti savo Hilti paskyrą per savo kliento profilį, prieš tai užsiregistravę mūsų svetainėje, arba spustelėję nuorodą „Parinkčių centras“, pateikiamą kiekviename jums siunčiamame el. laiške.

4.     Bet kuriuo metu galite susisiekti su mumis užpildę internetinę formą, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis teisėmis:

-       prieigos teise;

-       duomenų koregavimo teise;

-       duomenų šalinimo teise („teisė būti pamirštam“);

-       duomenų tvarkymo apribojimo teise;

-       duomenų perkėlimo teise.

Pasinaudokite oficialia ES svetaine ir sužinokite daugiau apie šias teises.

Jei norite atšaukti savo sutikimą tvarkyti duomenis, Hilti pasilieka teisę papildomai tvarkyti ir naudoti jūsų asmens duomenis, kiek tai yra būtina arba leidžia įstatymai, pvz., administruoti jūsų prenumeratos atsisakymą ar nustatyti slapukų veikimo lygį, atitinkantį jūsų slapukų nuostatas.  

8. Ką dar galime padaryti, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis?

Hilti supranta informacijos ir duomenų saugumo svarbą, todėl siekia padaryti jūsų naršymo ir įsigijimo patirtį kiek įmanoma saugesnę.

Tam, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis, įgyvendinome pagrįstas ir šiuolaikines apsaugos ir atsargumo priemones, įskaitant technines ir organizacines priemones nuo neteisėtos prieigos, netinkamo naudojimo, keitimo, neteisėto arba atsitiktinio sunaikinimo ir atsitiktinio praradimo tiek prisijungus, tiek atsijungus nuo interneto.

Pavyzdžiui,

-       kai naudojatės mūsų svetaine, ryšys su jūsų naršykle užšifruojamas naudojant SSL (saugaus sujungimo sluoksnio) technologiją. Tai reiškia, kad kai jūs naudojatės mūsų svetaine, asmens duomenys, kuriuos pateikiate registravimosi ir prisijungimo procese, yra užkoduojami prieš juos siunčiant internetu.

-       peržiūrime savo informacijos rinkimo, saugojimo ir tvarkymo praktikų veiksmingumą, įskaitant fizines apsaugos priemones, kad apsisaugotume nuo neteisėtos prieigos prie sistemos;

-       remdamiesi informacijos poreikiu, reikalingu tvarkyti mums reikalingus duomenis, ribojame prieigą prie asmens informacijos Hilti darbuotojams, rangovams ir agentams. Susijusios šalys laikosi griežtų sutartinių konfidencialumo įsipareigojimų ir gali būti nubaustos arba gali būti nutraukta sutartis, jei jos nesugebės įvykdyti šių įsipareigojimų.

Internete arba mobiliesiems įrenginiams skirtose programėlėse turėtumėte bendrinti asmeninę informaciją tik žinodami, kad jokia organizacija arba jos sistemos negali visą laiką užtikrinti 100 % saugumo.

Atminkite, kad kreditinės kortelės kredencialams naudoti visada reikalingas jūsų aiškus sutikimas.

Saugumo lygis jūsų pusėje nepadidėja, jeigu atsijungiate (baigiate seansą) baigę naudotis Hilti paslaugomis, svetainėmis ir programėlėmis, turinčiomis apsaugotą prisijungimą.

9. Slapukų ir panašių technologijų naudojimas

Naudojame slapukus ir panašias technologijas, susijusias su mūsų paslaugomis, svetainėmis ir programėlėmis, kaip aprašyta mūsų slapukų politikoje.

Slapukai – tai maži tekstiniai failai, kurie yra saugomi jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai lankotės interneto svetainėje ar naudojatės programėle. Kai naudojami techniniai slapukai, jie padeda mums atsiminti informaciją apie jūsų apsilankymą, pavyzdžiui, jūsų pageidaujamą kalbą ar jūsų pageidaujamas meniu nuostatas. Beveik visos mūsų paslaugos, svetainės arba programėlės reikalauja slapukų. Priklausomai nuo naudojamų slapukų tipo, neinformuojame jūsų apie kiekvieną iš jų.

Galite peržiūrėti Hilti naudojamų slapukų tipų sąrašą ir sužinoti, kaip Hilti ir mūsų partneriai naudoja slapukus reklamose, vadovaudamiesi mūsų slapukų politika, kurioje paaiškinta, kaip saugome jūsų privatumą naudodami slapukus ir kitą informaciją.

Priklausomai nuo jūsų slapukų nuostatų, galime panaudoti duomenis (įskaitant asmens duomenis) klientų ir naudotojų elgsenai analizuoti, taip pat įvairiais aspektais įvertinti klientų ir naudotojų poreikius ir nuomones, optimizuoti mūsų pardavimo ir verslo srautų struktūras bei išanalizuoti konkrečios reklamos priemonės poveikį.

Taip pat galite nustatyti savo naršyklę, kad ji blokuotų visus slapukus, arba pasirinkti suasmenintą lygį. Svarbu atminti, kad dauguma mūsų paslaugų gali tinkamai neveikti, jeigu jūs išjungėte slapukų blokavimą. Pavyzdžiui, galime neprisiminti jūsų kalbos nuostatų.

Naudodamiesi mūsų slapukų nustatymo skydeliu galite pasirinkti, ar mes kai kuriais atvejais galime rinkti asmeninius naudojimo duomenis (pavyzdžiui, tai aplankytos mūsų paslaugų, svetainių ir programėlių puslapių dalys, pirkimo istorija, įskaitant nebaigtus ir užbaigtus sandorius, įvestus paieškos terminus, mūsų svetainėse ir programėlėse žiūrėtas arba ieškotas paslaugas ir gaminius; pirkinių krepšeliai ir mokėjimo informacija) iš kelių įrenginių bei kliento ir naudotojo profiliui sudaryti reikalingus duomenis, susietus su kitais asmens duomenimis, kurie buvo surinkti arba bus surinkti remiantis mūsų verslo santykių, sutartinių santykių (pavyzdžiui, tai pavadinimas ir oficialus adresas, tvarka ir pirkimo istorija, filialų veikla) vykdymu arba nutraukimu ir, jei taikytina bei atskirai leidžiama, naudoti suasmenintus duomenis, atsižvelgiant į kitas jūsų naudojamas Hilti paslaugas ir gaminius (pvz., Hilti programinę įrangą ar Hilti programėles).   

10.  Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų paslaugos, svetainės ir programėlės gali turėti nuorodas į kitas paslaugas, svetaines ir taikomąsias programas, kai šiomis nuorodomis naudojatės išeiti iš mūsų paslaugų zonos. Kai lankotės kitų įmonių teikiamų paslaugų zonoje, svetainėse ir programėlėse, turite būti budrūs ir peržiūrėti tai programėlei arba svetainei taikomą privatumo pareiškimą. Hilti negali ir neturi prisiimti jokios atsakomybės už kitas interneto svetaines, tokių paslaugų, svetainių ir programėlių turinį ir jų privatumo praktikas nei joms pritarti.

11. Laikymasis ir bendradarbiavimas su reguliavimo institucijomis

Nuolat peržiūrime savo atitiktį privatumo pareiškimui. Dirbame su atitinkamomis reguliavimo institucijomis, įskaitant vietos duomenų apsaugos institucijas.

Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai: Kompetentingą instituciją galite rasti oficialioje ES svetainėje.

12. Kaip informuojama apie šio privatumo pareiškimo pasikeitimą?

Mūsų verslas nuolatos keičiasi, o tai reiškia, kad mūsų privatumo pareiškimas bus kartkartėmis atnaujinamas. Kartais patikrinkite šį privatumo pareiškimą, kad užtikrintumėte, jog esate patenkinti bet kokiais mūsų atliktais pakeitimais.

Šiuo privatumo pareiškimu neapribosime jūsų teisių be aiškaus jūsų sutikimo. Informuosime apie bet kokius privatumo pareiškimo pakeitimus ir, jei pakeitimai yra reikšmingi, apie tai informuosime atskiru el. laišku.

13. Kontaktai

Jūsų atsiliepimai visuomet laukiami. Jei turite kokių nors klausimų ar nuogąstavimų dėl mūsų privatumo praktikų arba savo privatumo internete, nedvejodami kreipkitės į mus.  

Dalintis