Atstovavimo teisė

ĮGALIOJIMAS Nr. _____

Vilnius, 20___ m. _________________

 

_______________________ reg. Nr. ___________________, juridinis adresas ______________________________, atstovaujama _____________________________, veikianti pagal _________, toliau tekste – Komercinė bendrovė, šiuo įgalioja:

 

Vardas, pavardė Asmens kodas Telefonas

 

Komercinės bendrovės vardu ir jos naudai atlikti šiuos veiksmus:

 užsakyti iš UAB „HILTI COMPLETE SYSTEMS“, įmonės kodas  111610657, bet kurias prekes ir (arba) paslaugas;

 susitarti su UAB „HILTI COMPLETE SYSTEMS“, įmonės kodas  111610657, dėl užsakytų prekių ir (arba) paslaugų pristatymo / įvykdymo tvarkos ir vietos bei pristatymo / įvykdymo terminų;

 priimti iš UAB „HILTI COMPLETE SYSTEMS“, įmonės kodas  111610657, užsakytas prekes ir (arba) paslaugas, įskaitant atitinkamų sąskaitų, važtaraščių, aktų ir pažymėjimų pasirašymą Komercinės bendrovės vardu;

 patikrinti UAB „HILTI COMPLETE SYSTEMS“, įmonės kodas  111610657, pristatytas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, priimti jas ir patvirtinti jų priėmimą;

 grąžinti UAB „HILTI COMPLETE SYSTEMS“, įmonės kodas  111610657, iš jos gautas prekes, įskaitant prekių keitimą, taip pat atiduoti UAB „HILTI COMPLETE SYSTEMS“, įmonės kodas  111610657, pirmiau iš jos gautas prekes remontui ar techninei priežiūrai atlikti;

 pasirašyti prekės defektų aktus, patikrinimo protokolus ir kitus dokumentus, susijusius su prekių ir paslaugų judėjimu tarp Komercinės bendrovės ir UAB „HILTI COMPLETE SYSTEMS“, įmonės kodas  111610657;

 imtis bet kokių kitų būtinų veiksmų ir atlikti visus kitus būtinus formalumus, susijusius su prekių pardavimu ir paslaugų teikimu Komercinei bendrovei, kuriuos vykdo UAB „HILTI COMPLETE SYSTEMS“, įmonės kodas  111610657.

 

Šis įgaliojimas išduodamas be teisės perįgalioti.

 

Šis įgaliojimas galioja iki 20___ m. ________________________.

________________________________                                        _____________________________

Atstovavimo teisė pavyzdys

Dalintis