Corrosion in construction has a big impact on costs and safety - particularly in outdoor, coastal areas with heavy pollution.

KOROZIJA STATYBŲ PRAMONĖJE

Kodėl svarbu atsižvelgti į koroziją savo objekte

Teigiama, kad norint pakeisti korozijos paveiktas dalis, pasaulyje per metus pagaminama apie penktadalis viso plieno. Nors tokie taisymai lemia reikšmingus finansinius nuostolius, labiau neramina saugos rizikos, nes korozija gali užkirsti kelią sistemos tvirtinimui.

Apsauga nuo korozijos – geriausias būdas išvengti šių rizikų.

Aktyvios apsaugos nuo korozijos priemonės tiesiogiai veikia plieno reakciją į korozinę aplinką, pvz., galvaninis atskyrimas, atsparios medžiagos arba katodinė apsauga.

Pasyvios apsaugos nuo korozijos priemonės mažina koroziją izoliuodamos metalines dalis nuo koroziją keliančių veiksnių metaline arba nemetaline apsaugine danga.

Image alt text (optional)

KODĖL SVARBU ATSIŽVELGTI Į KOROZIJĄ?

Remiantis Amerikos galvanizacijos specialistų asociacijos duomenimis, jeigu visas Aukso vartų tiltas (angl. „Golden Gate Bridge“) būtų buvęs galvanizuotas karštuoju būdu (nors tai būtų padidinę statybų kainą apytiksliai 15%), nuo tilto atidarymo tai būtų leidę sutaupyti iki 1 milijardo JAV dolerių, skirtų remonto ir priežiūros darbams.

Tai – ganėtinai kraštutinis pavyzdys, tačiau darbų pradžioje atliekamos investicijos į apsaugą nuo korozijos ilgainiui atsiperka.

Vietoj būsimų apžiūrų ar priežiūros darbų, kuriais siekiama išvengti korozijos, į tinkamą apsaugą nuo korozijos gali būti atsižvelgiama dar projektavimo etapu.

Neveiksminga apsauga nuo korozijos ne tik sutrumpina statinio tarnavimo laiką, bet ir (blogiausiu atveju) taip pat gali nulemti brangius taisymus ar galimas triktis.

Šaltinis: https://galvanizeit.org/about-aga/news/article/how-much-money-if-the-golden-gate-bridge-had-been-galvanized

Image alt text (optional)

KAS YRA KOROZIJA?

Korozija – tai fiziocheminė metalo ir jo aplinkos sąveika, kuri sąlygoja metalo savybių pokyčius ir gali nulemti reikšmingą metalo funkcijų, aplinkos ar techninės sistemos, kurios dalimi yra laikomas paveiktas metalas, suprastėjimą (žr. ISO 8044:2010). 

Dažnai inžinerijoje naudojamų metalų, pvz., anglinio plieno, nerūdijančiojo pieno, cinko, vario ir aliuminio, atveju, įprasta korozija reiškia laikui bėgant pasireiškiantį metalo kokybės suprastėjimą iki pastovesnės būsenos (būdingos neapdorotam metalui).

SVARBŪS VEIKSNIAI

Siekiant įvertinti korozijos riziką itin svarbu atsižvelgti į aplinkos sąlygų, medžiagų savybių, kombinacijų ir konstrukcijos ypatybių sąveiką. Toliau pateikiame dažniausiai pasireiškiančius veiksnius, į kuriuos turi būti atsižvelgiama (atkreipkite dėmesį, kad yra daugybė kitų rečiau pasireiškiančių veiksnių, kurie yra sietini su konkrečiomis taikymo sritimis ir aplinkomis):

 • Elektrolitas: jis yra reikalingas visoms atmosferoje (pvz., drėgmėje, skystyje ir kt.) vykstančioms korozijos reakcijoms;
 • Temperatūra: kuo aukštesnė temperatūra, tuo greičiau vyksta korozija;
 • Cheminės medžiagos: pvz., druska, esanti ore šalia jūros arba žiemą naudojama keliams barstyti arba baseinų vandenyje ištirpęs chloras, gali pagreitinti koroziją;
 • Pramoninė tarša: sieros dioksidas ir kiti teršalai gali pagreitinti koroziją;
 • Skirtingi metalai: korozijos riziką padidina tiesioginis skirtingų metalų sąlytis (kai vienas metalas yra mažiau taurus nei kitas).

KOROZIJOS RŪŠYS

Diagram showing an electrochemical reaction

Elektrocheminė reakcija

Dažniausiai vyksta elektrocheminio pobūdžio korozinės reakcijos. Tokių reakcijų metu metale vyksta elektronų nulemtas elektros energijos maišymasis su laidžiajame elektrolite, pvz., vandenyje, esančiais jonais.

Tokios rūšies korozijos pavyzdžiai yra:

 • Tolygioji korozija;
 • Plyšinė korozija;
 • Taškinė korozija;
 • Galvaninė korozija.
Diagram showing the influences on hydrogen assisted cracking

Kombinuotoji mechaninių veiksnių įtaka

Šiai rūšiai būdingas kombinuotas mechaninės ir elektromechaninės korozijos procesas, kuris lemia tam tikrų medžiagų pleišėjimą. Korozijai gali pakakti medžiagos vidaus veiksnių.

Šio proceso metu veikiamas tam tikrų veiksnių itin tvirtas arba sutvirtintas anglinis plienas tampa trapus ir staiga suskyla.

Priklausomai nuo taikymo srities, tokios rūšies korozija gali apriboti tam tikrų medžiagų naudojimą.

Tokios rūšies korozijos pavyzdžiai yra:

 • Pleišėjimas dėl įtempties korozijos (SCC);
 • Vandenilio sąlygotas pleišėjimas (arba antrinis vandenilio sąlygotas skilinėjimas). 

APLINKOS KATEGORIJOS

Statybų pramonėje korozija gali turėti didelę įtaką išlaidoms ir saugai, o norint sumažinti korozijos riziką specifinėms taikymo sritims reikalingas ypatingas dėmesys. Svarbu atsižvelgti į aplinkos kategorijas.

Aplinka dažniausiai skirstoma pagal bendrąjį polinkį į koroziją, atsižvelgiant į bendruosius pirmiau minėtus koroziją lemiančius veiksnius.

Icons for indoor applications

Aplikacijos patalpose

 • Sausa aplinka pastatų viduje (šildomos arba kondicionuojamos zonos) neatsižvelgiant į tai, ar pastatai yra skirti biurų, ar mokymo reikmėms.
 • Aplinka pastatų viduje, kur laikinai kaupiasi kondensatas (nešildomos zonos be taršių medžiagų), pvz., daiktų laikymo pašiūrės.
Icons for outdoor applications

Aplikacijos lauke

 • Mažai užteršta lauko, kaimo ar miesto aplinka. Didelis atstumas (> 10 km) nuo jūros.
 • Lauko, kaimo ar miesto aplinka, kurioje jūros vandenyje yra vidutinė teršalų ir (arba) druskos koncentracija. Atstumas nuo jūros 1-10 km.
 • Pakrantės zonos. Atstumas nuo jūros < 1 km.
 • Vietovės su didele taršių medžiagų koncentracija. SO2 koncentracija atmosferoje – vidutiniškai > 10 μg/m3 per metus (arti taršių gamyklų).
 • Arti greitkelių, kurių valymui yra naudojamos druskos. Atstumas nuo greitkelių < 10 m.
Icons for special applications

Specializuotos aplikacijos

Zonos, kurioms būdinga ypatinga korozinė aplinka, pvz., tuneliai, kuriuose keliams valyti naudojama druska, vidiniai baseinai, chemijos pramonė.

KAIP IŠVENGTI KOROZIJOS?

Korozijos išvengti neįmanoma. Tačiau visuomet galite nuo jos apsisaugoti, palaikydami konstrukcijos vientisumą (ir, tam tikrais atvejais, išsaugoti estetinę išvaizdą), numatytą pastato ar statinio tarnavimo laiką. Pasyviosios apsaugos nuo korozijos priemonės reiškia, kad medžiagos ir (arba) apsauginės dangos yra pasirenkamos atsižvelgiant į aplinkos sąlygas. 

TINKAMOS APSAUGOS NUO KOROZIJOS PASIRINKIMAS

Hilti screw anchor HUS3-C10

Inkarai, parakiniai tvirtinimo įrankiai ir varžtai

Siekiant pagerinti tvirtinamųjų elementų funkcionavimą ir patikimumą visą jų tarnavimo laiką, prieš pasirenkant tinkamą tvirtinamąjį elementą privaloma išsiaiškinti visus koroziją lemiančius veiksnius.

Hilti GX 90-WF gas-actuated fastening tool for wood framing applications

Medienos vinys

Medienos koroziją gali sukelti joje esančios organinės rūgštys arba pridėtiniai chemikalai (pvz., konservantai arba apsaugos nuo gaisro priemonės). Renkantis medienos vinims tinkančią apsaugos nuo korozijos priemonę reikia atsižvelgti ne tik į aplinkos sąlygas, bet ir į pačios medienos keliamą koroziją.

Hilti modular support system MQ-41-L installation channel for medium-heavy duty applications

Modulinės atramų sistemos

Įprastas pradinių dangų tarnavimo laikas priklauso nuo atmosferos polinkio į koroziją, kuris viso pasaulio šalyse yra skirtingas. Vadovaudamasi praktiniu požiūriu „Hilti“ skirsto šalis į geografines zonas.

KODĖL VERTA RINKTIS „HILTI“ APSAUGOS NUO KOROZIJOS SPRENDIMUS?

IŠMĖGINTI ATLIEKANT BANDYMUS

Siekdama įvertinti savo gaminių apsaugą nuo korozijos „Hilti“ atlieka išsamius korozijos bandymus laboratorijose ir realioje aplinkoje. „Hilti“ gali pasiūlyti jums tinkamus sprendimus, pasižyminčius atitinkama apsauga nuo korozijos įvairiomis aplinkos sąlygomis.

Nepriklausomai nuo susiklosčiusios situacijos ar reikalingos apsaugos nuo korozijos, „Hilti“ pasiūlys jums tinkantį sprendimą.

Įkeliama
Hilti field engineer providing guidance to a customer onsite

DARBAS KARTU SU JUMIS

Nuo projektavimo iki montavimo

„Hilti Group“ priklauso daugiau nei 28 000 darbuotojų, dirbančių daugiau nei 120 viso pasaulio šalių. Vietos kvalifikuotų pardavimų vadybininkų, lauko inžinierių ir biuro darbuotojų komandos yra pasiruošusios jums padėti bet kokiais projektavimo, logistikos ir montavimo klausimais. Galime apsilankyti jūsų objekte, susisiekti telefonu arba el. paštu – visomis jums patogiomis priemonėmis.

Taip pat siūlome pasinaudoti įvairiais skaitmeniniais ištekliais, įskaitant „PROFIS Engineering“ programinę įrangą, mobiliąsias programėles ir išsamią BIM / CAD biblioteką, padėsiančią priimti jūsų projektui tinkantį sprendimą.

Fastening on steel in corrosive environments

TVIRTINIMAS PRIE PLIENO KOROZINĖJE APLINKOJE

„Hilti“ siūlo rinktis iš gausaus greitesnių, patikimesnių ir efektyvesnių tvirtinimo prie plieno sprendimų asortimento, tinkamo naudoti didžiojoje dalyje korozinių aplinkų, su kuriomis dažniausiai susiduria energijos ir pramonės sektorius.

Dalintis